Zero Accident Campaign 2021

บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) จำนวนชั่วโมงทั้งหมด 4,904,676 ชั่วโมง

อ่านต่อ...

กฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Mitsuo Nakajima กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารและตัวแทนพนักงานทุกสาขาร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคี NEC Group ณ วัดศาลากุล เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านต่อ...

Zero Accident Campaign 2020

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 บริษัทนิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงินปีที่ 3 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 20120) จำนวนชั่วโมงการ ทำงานสะสมทั้งหมด 4,378,774 ชั่วโมง

อ่านต่อ...

กฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Mitsuo Nakajima กรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผู้บริหารและตัวแทนพนักงานทุกสาขาร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2562 ณ วัดปากคลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านต่อ...

Zero Accident Campaign 2019

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019) มีจำนวนชั่วโมงทั้งหมด 3,834,062 ชั่วโมง โดยมี Mr. Tatsuhiro Futami ผู้จัดการฝ่าย Sales & Platform เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

อ่านต่อ...

กฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2561

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ฯ ในเครือ NEC Group เข้าร่วมกิจกรรมงานทอดกฐินสามัคคี นำโดยคุณเคอิชิ คูซากะ MD รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคี NEC Group ประจำปี 2561 ณ วัดศรีคัคณางค์ (วัดหัวช้าง) ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

อ่านต่อ...