บริการคลังสินค้าเขตปลอดอากร

บริการคลังสินค้าเขตปลอดอากร เป็นศูนย์กระจายสินค้า เพื่อส่งออกทั้งในและต่างประเทศ

โดยสินค้าที่นำเข้าเก็บในคลังสินค้าเขตปลอดอากร จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรจากศุลกากร รองรับทั้งสินค้าทั่วไป และสินค้าที่ต้องได้การดูแลเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

ข้อมูลสิทธิประโยชน์เขตปลอดอากร (คลิก)

• ได้รับพักภาระภาษีอากร สำหรับสินค้าต่างประเทศที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร จนกว่าจะนำสินค้าดังกล่าวออกจากเขตปลอดอากร เพื่อบริโภคในประเทศ

• ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับของในประเทศที่ส่งเข้าเขตปลอดอากร เสมือนการส่งออกไปต่างประเทศ

ตั้งอยู่บน ถนนบางนา-ตราด กม.39

ทำเลที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการกระจายสินค้า

• 3 กิโลเมตร จาก นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

• 14 กิโลเมตร จาก ลาดกระบัง ICD

• 15 กิโลเมตร จาก นิคมอุสาหกรรมบางพลี

• 17 กิโลเมตร จาก นิคมอุสาหกรรมอมตนคร

• 20 กิโลเมตร จาก สนามบินสุวรรณภูมิ

• 45 กิโลเมตร จาก ท่าเรือกรุงเทพ

• 65 กิโลเมตร จาก ท่าเรือแหลมฉบัง